Bli Gudinne i eget liv – 100 dager med Stine

100 dager med Stine

Du våkner en morgen med en dårlig magefølelse. Du kjenner at det blir en dårlig dag – igjen. De negative tankene begynner å komme, og den nedadgående spiralen begynner å snurre..

Tenk om du hadde hatt en person du kunne skrive til, som kunne gi deg en boost og enkle grep til å snu om på det negative mønsteret ditt. 

Vil du bli guidet i hverdagen, slik at du kan holde deg i flyten med livet? Vil du ha mulighet til å sende meldinger til meg, og få svar tilbake som er kanalisert og som gir deg mulighet til å komme inn i ditt høyeste potensiale?

Dette er en unik mulighet for deg til å komme deg ut av gamle mønstre, utdaterte trossystemer og mot ditt drømmeliv. Jeg viser deg kjærlig og trygt veien du kan gå for å åpne deg for kraften din og din sjelsvei.

Hvordan skjer dette?

Jeg følger deg i en periode over 100 dager. Jeg støtter deg, gir deg praktiske tips, sender deg healing, og er tilgjengelig for å heve din frekvens med kanaliserte budskap kun til deg. 

  • 100 dager kommunikasjon via en walkie-talkie app (talemeldinger og skriftlig).
  • 4 møter på zoom à 90 min.

På zoom-møtene setter vi opp mål for hva du ønsker å oppnå, snakker dypere om det du står i, og jeg veileder deg der du er og gir deg klarhet på veien.

Vil du motta personlige orakelkort konkret til din situasjon akkurat den dagen?Vil du få intuitiv og kanaliserte budskap unikt til deg?

Vil du ha støtte deg når du møter dine skygger og utfordringer, slik at du kan akseptere og komme deg ut av mørket med økt visdom og innsikter?

Du er et kraftfullt vesen, og ved å åpne opp for sider i deg selv som du har stengt av for, så vil magien vokse frem i livet ditt.

100 dager med Stine vil gi deg en ny kraft i livet ditt. Det vil tydeliggjøre veien din i dette livet, slik at du kan følge ditt hjertes sanne ønske og leve fra sjela di! Det vil bringe inn flyt i livet ditt, slik at du tiltrekker deg det du trenger for å være gudinne i ditt eget liv.

Vi kommuniserer gjennom en app, og du vil få svar fra meg innen 24 timer, enten skriftlig eller gjennom talemelding. Det er et nært og tett samarbeid mellom sjelen min og sjelen din.

Du vil få ulike verktøy som du kan bruke i hverdagen din for å bryte ut av fastlåste mønstre og blokkeringer, du vil kunne få frekvensen din løftet opp. Dette vil åpne dører av kjærlighet i deg – ikke minst til deg selv.